Nasze publikacje

Gość


Nasze ośrodki

Nasze publikacje


Prace naukowe studentów GSW Milenium
Piątek, 17 stycznia 2014
red. Zygmunt Waśkowski
Cena:-
Cena dla studentów: -

Publikacja została przygotowana przez studentów Uczelni, przy merytorycznym wsparciu opiekunów naukowych.
Myśleć w szkole. Doświadczenia z realizacji projektu innowacyjnego.
Piątek, 17 stycznia 2014
Publikacja przygotowana w ramach projektu innowacy
Cena:-
Cena dla studentów: -

Publikacja jest podsumowaniem projektu innowacyjnego "Pozwolić uczniom myśleć".
Zarządzanie w gospodarce rynkowej. Wybrane zagadnienia
Piątek, 17 stycznia 2014
red. Zygmunt Waśkowski
Cena:-
Cena dla studentów: -

Zeszyt Naukowy Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium stanowi zbiór osiemnastu autorskich opracowań przygotowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni.
Edukacja - kultura - twórczy rozwój
Piątek, 7 lutego 2014
red. Anna Knocińska
Cena:-35,70
Cena dla studentów: -34

Książka wydana w związku z jubileuszem 80. urodzin Profesora Dzierżymira Jankowskiego.
Edukacja i autoedukacja. Współzależność, konteksty, twórczy rozwój
Czwartek, 16 stycznia 2014
Dzierżymir Jankowski
Cena:-
Cena dla studentów: -

Książka jest próbą wyjaśnienia sensu starań o osiągnięcie w skali powszechnej komplementarności obu tytułowych zjawisk i procesów - edukacji i autoedukacji. [Z Wprowadzenia]