Nasze publikacje

Gość


Nasze ośrodki

Nasze publikacje


Edukacja - Kultura - Twórczy rozwój
Sobota, 28 listopada 2015
red. Anna Knocińska
Cena:-
Cena dla studentów: -

Książka jubileuszowa z okazji 80. urodzin Profesora Dzierżymira Jankowskiego.
Komunikacja społeczna - negocjacje - edukacja. Perspektywa wielu kultur
Sobota, 28 listopada 2015
red. Z. Nęcki, W. J. Maliszewski, K. Czerwiński
Cena:-
Cena dla studentów: -

Prezentowana monografia z serii Komunikacja Społeczna w Edukacji jest związana z wieloma aspektami komunikowania. Książka zawiera jedenaście rozdziałów napisanych przez autorów z siedmiu uczelni.
Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości
Sobota, 28 listopada 2015
red. W. J. Maliszewski, M. Korczyński, K. Czerwi
Cena:-
Cena dla studentów: -

Niniejsza publikacja dotyczy komunikacji społecznej i multikulturowości w perspektywie edukacyjnej i stanowi forum wymiany myśli i doświadczeń autorów.
Komunikacja społ‚eczna w zarządzaniu. Proces komunikowania w relacjach międzyosobowych
Sobota, 28 listopada 2015
red. W. Maliszewski, K. Czerwiński, H. Paluch
Cena:-
Cena dla studentów: -

Kolejna monografia z serii Komunikacja społ‚eczna w edukacji, jest tematycznie zwią…zana z aspektami komunikowania.
Wieloaspektowość‡ komunikacji społecznej w ś›rodowisku wielu kultur
Sobota, 28 listopada 2015
red. K. Czerwiński, M. Fiedor, D. Wosik-Kawala
Cena:-
Cena dla studentów: -

Tematem książki jest wielokulturowość‡ i komunikacja społ‚eczna.