Warunki rekrutacji na studiach podyplomowych

Gość


Warunki rekrutacji na studiach podyplomowych


Warunki  przyjęcia:

 • ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia)
 • złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terninie

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl,
 • dwie poświadczone kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 •  kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym (specjalności nauczycielskie)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę (tylko na specjalności logopedia)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kserokopia dowód uiszczenia opłaty wpisowej  w wysokości 200 zł na konto: BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (35x45 mm) - dotyczy specjalności: wychowanie fizyczne z elementami tańca oraz gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna z promocją zdrowia. 

 

Termin składania dokumentów:

 • do 31 sierpnia 2017 r. - gwarancja przyjęcia oraz cena promocyjna
 • od 1 września 2017 r. - rekrutacja do wyczerpania wolnych miejsc 

 

 

Punkt rekrutacyjny:

62-100 Wągrowiec
ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16
wagrowiec@milenium.edu.pl 

Szczegółowe informacje
Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16

 

Poniedziałek nieczynne   Środa 8.00-16.00
Wtorek nieczynne   Czwartek 8.00-14.00

Podczas weekendu zjazdowego
 
Podczas pozostałych weekendów
Piątek 10.00-18.00   Piątek  08.00-16.00
Sobota 8.00-16.00   Sobota nieczynne
Niedziela 8.00-16.00   Niedziela nieczynne

 

Beata Borowiec
Referent ds organizacji procesu dydaktycznego Wydziału Zamiejscowego w Wągrowcu
 
  tel. 67 25 52 116

Partnerzy uczelni